HOME ALL PRODUCTS PROMOTION MEMBERSHIP How to Order Contact Us
เกมแม่เหล็กรหัสลับ (Magnetic Secret Code)  

Children|Abstract Strategy|Education

Type : Abstract
Ages : Ages 6 and Up
players : 2 Players
Playtime : 5 - 30 minutes
Stock : In Stock

Price :
199 บาท
PRODUCT description

ใครจะเป็นผู้ไขรหัสลับได้ก่อน จำนวนผู้เล่น 2 อุปกรณ์ : กระดานเกม 2 กระดาน (1 กระดานสำหรับผู้สร้างรหัสลับและอีก 1 กระดานสำหรับผู้ไขรหัส) แม่เหล็กสี 60 ชิ้น (6 สี สีละ 10 ชิ้น) แม่เหล็กคำใบ้ 60 ชิ้น(สีขาวกับดำ) เป้าหมาย: ไขรหัสลับของฝ่ายตรงข้าม (สีและตำแหน่งของแม่เหล็กแต่ละชิ้น) โดยใ้จจำนวนตาเล่นน้อยที่สุด การเซ็ตอัพ: ในการเล่นรอบแรกให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเป็นฝ่ายสร้างรหัส และผู้เล่นอีกคนเป็นฝ่ายถอดรหัส ให้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าหยิบกระดาบที่มีคำว่า “รหัสลับ” ไปพร้อมกับแม่เหล็กสีต่างๆ จำนวนหนึ่งและถือไว้โดยไม่ให้ผู้เล่นอีกคนเห็นตาราง จากนั้นผู้เล่นฝ่ายสร้างรหัสสร้างแถวขึ้นมา 1 แถวโดยวางแม่เหล็กเรียงกัน 4 อัน (เรียงลำดับสีอย่างไรก็ได้) และซ่อนไม่ให้ฝ่ายถอดรหัสเห็น นำแม่เหล็กคำใบ้ (สีขาวกับสีดำ) ไปวางในพื้นที่ที่กำหนดไว้ จากนั้นผู้เล่นฝ่ายถอดรหัสนำแม่เหล็กสีไปวางที่ด้านหลังกระดานฝั่ง “ตารางถอดรหัส” วิธีการเล่น ฝ่ายถอดรหัสเริ่มต้นทายรหัสลับโดยเลือกวางแม่เหล็กสีใดสีหนึ่งลงบนแถวล่างสุดของ “ตารางถอดรหัส” หลังทายแต่ละครั้ง ฝ่ายสร้างรหัสจะต้องวางแม่เหล็กสีขาวกับดำไว้ข้างแม่เหล็กที่นำมาทายแต่ละครั้งใน “ตารางถอดรหัส” เพื่อบอกใบ้ โดยฝ่ายสร้างรหัสจะวางแม่เหล็กสีขาวหากฝ่ายถอดรหัสถอดได้ใกล้เคียง (เช่น สีถูกแต่ตำแหน่งไม่ถูก) และจะวางแม่เหล็กสีดำหากฝ่ายถอดรหัสทายได้ถูกต้อง (ถูกทั้งสีและตำแหน่ง) สังเกตว่าช่องสำหรับวางแม่เหล็กคำใบ้มีอยู่ 4 ช่อง ดังนั้นหากทายได้ใกล้เคียง 2 จุดและทายได้ถูกต้อง 1 จุด ฝ่ายสร้างรหัสจะต้องวางแม่เหล็กขาว 2 อันและแม่เหล็กดำ 1 อันโดยเว้นช่องสุดท้ายว่างไว้ การพิจารณาแม่เหล็กคำใบ้บน “ตารางถอดรหัส” ที่แสดงผลการทายแต่ละครั้งจะช่วยให้ผู้เล่นฝ่ายถอดรหัสสามารถถอดรหัสลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เงื่อนไขการชนะ: ผู้เล่นที่ใช้จำนวนครั้งในการทายน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากฝ่ายถอดรหัสไม่สามารถถอดรหัสได้ภายในการทาย 10 ครั้ง ฝ่ายสร้างรหัสเป็นผู้ชนะ ทันที

You might also like

  • Onitama

    ฿ 1,200
  • Through the Desert

    ฿ 1,900
  • ดินแดนแห่งภูต (Sagani)

    ฿ 1,350